Over de kunstenaar

 

Ingrid Bevort (Utrecht, 1950) woont en werkt in Bergen (NH). Na de Amsterdamse Mode Academie voltooid te hebben, koos zij de tekenrichting en heeft zich toegelegd op het illustreren van kinderboeken en verschillende week- en maandbladen.

Naast illustraties maakt zij geschilderde objecten. Op speelse wijze creëert zij van op het strand gevonden oude, verweerde planken en andere materialen vrolijke, kleurrijke figuren in diverse technieken.

Deze objecten verwijzen naar haar persoonlijke en originele manier van werken.

Juttersvondst als Kunstwerk

In het voor- en najaar is Ingrid Bevort bij stormachtig weer veelvuldig op het strand te vinden. Dan spoelt het werkmateriaal voor haar opbjecten aan. Een vloedlijn vol houtjes, draadjes, doppen en borstels vormt een rijke buit. Ook grote en kleine planken, soms vol roestige spijkers, jut Ingrid Bevort naar de luwte van haar atelier. Daar transformeert zij al puzzelend haar aangespoelde schatten tot objecten die meer dan een brede glimlach oproepen bij de kijker. Lichte en mediterrane kleuren die op de houten ondergrond worden gebruikt, leveren eveneens een belangrijke bijdrage aan haar fantasievolle strandvondstkunst. Het is in de schilderijen van Ingrid Bevort niet anders. Ook daar is het de combinatie van gezouten gelaagdheid en gevonden compositie die haar vissen, honden, katten en cartoonachtige dierfiguren zulke humorvolle karaktertrekken geeft. (uit Kunst in Uitvoering)